Autor: TVSFA

AnimaFilm

WARSZTATY ANIMACJI FILMOWEJ

Uczestnicy warsztatów otrzymają do samodzielnej animacji, zaprojektowaną przez siebie postać. Celem ćwiczeń indywidualnych jest ocena zdobytych umiejętności pod katem profesjonalnego posługiwania się programem i samodzielnego tworzenia animacji 2D.

Czytaj Więcej
AnimaFilmWydarzenia

OD FILOZOFII DO ANIMACJI

Warsztaty filmowe dla młodzieży popularyzują wiedzę, wzbogacają ofertę zagospodarowania wolnego czasu, promują aktywne uczestnictwo w kulturze. Wychowanie aktywnego i refleksyjnego widza, które przyczynia się do rozwoju dialogu i refleksji nad rolą mediów w codziennym życiu, uświadamia zagrożenia, jakie niesie kultura masowa i łatwy dostęp do produktów kultury niskiej.

Czytaj Więcej
AnimaFilm

KARTA TELEWIZJI DZIECIĘCEJ

Karta Telewizji Dziecięcej, przyjęta przez telewizje publiczne podczas Pierwszego Światowego Szczytu Mediów w 1995 r. została zmieniona podczas Drugiego Światowego Szczytu Mediów w celu uwzględnienia „języków mniejszości”

Czytaj Więcej

Pin It on Pinterest