AnimaFilm

SZTUKA RUCHOMYCH OBRAZÓW – 2 EDYCJA

30 warsztatów edukacji filmowej dla dzieci i młodzieży

Projekt współfinansowany przez  Miasto Poznań
z programu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Celem warsztatów jest przekazanie młodym odbiorcom sztuki filmowej podstawowej wiedzy o filmie, prezentacja różnych technik i gatunków animacji, kolejnych etapów powstawania filmu. Każdy warsztat kończy pokaz filmów animowanych o dużych walorach etycznych i artystycznych.

Nikt nie uczy najmłodszych widzów oglądania i rozumienia filmów. Warsztaty edukacji filmowej mają przybliżyć dzieciom elementarną wiedzę o sztuce filmowej, uczyć świadomego oglądania filmów i poznania języka filmowego. We współczesnym świecie zdominowanym przez sztuki audiowizualne, film animowany stał się dla dzieci sztuką pierwszego kontaktu, podstawowym przekazem kulturalnym, społecznym, artystycznym i etycznym, wpływa na wyobraźnię, pobudza ją i kształtuje, uczy abstrakcyjnego myślenia.

W roku 2014 planowanych jest 30 warsztatów edukacji filmowej dla dzieci i młodzieży, prowadzonych w naborze ciągłym.

Partner projektu:
TV Studio Filmów Animowanych Sp. z o.o. 

Pin It on Pinterest