TV SFA Kontakt

TV STUDIO FILMÓW ANIMOWANYCH
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
PRODUKCJA FILMOWA
ul. Aleksandra Fredry 7
61-701 Poznań
E-mail: tvsfa@tvsfa.com
www.tvsfa.com

Producent
Ewa Sobolewska

Tel.: 61. 852 01 05
GSM +48 606 45 49 62
E-mail: e.sobolewska@tvsfa.com

Produkcja
Mariola Olejniczak

Tel.: 61. 852 01 05
GSM + 48 604 351 425
E-mail: m.olejniczak@tvsfa.com

Zarząd Spółki
Ewa Sobolewska – Prezes Zarządu
Janusz Gałązkowski – Członek Zarządu
Grzegorz Molewski – Członek Zarządu

Alina Góral – Członek Zarządu TV SFA 2001 – 2019

Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000037092  NIP 778-13-93-379  Kapitał zakładowy 70.000 PLN

Pin It on Pinterest