AnimaFilm

SZTUKA RUCHOMYCH OBRAZÓW – 4 EDYCJA

16.03.2016 – 31.12.2016
SZTUKA RUCHOMYCH OBRAZÓW – 4 EDYCJA
13 warsztatów edukacji filmowej dla dzieci i młodzieży
Projekt współfinansowany przez  Miasto Poznań
z programu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

Zapisy na warsztaty:
Alina Góral, tel. 61.852 01 05, kom. 660484962
E-mail: animafilm@tvsfa.com

Partner projektu:
TV Studio Filmów Animowanych Sp. z o.o.

W roku 2015 planowanych jest 13 warsztatów edukacji filmowej dla dzieci i młodzieży.
Celem warsztatów jest uzupełnienie luki edukacyjnej i zbudowanie kompetencji kulturowych przez przybliżenie fenomenu kina, w atrakcyjnej i sprawdzonej formie warsztatów edukacyjnych, prowadzonych przez profesjonalistów. Uczestnicy mogą zobaczyć na „wyciągnięcie ręki” materię filmu, wziąć udział w pokazie technik animacji, poznać podstawową wiedzę o języku filmowym, nauczyć się świadomego oglądania filmów.
Trwałym rezultatem warsztatów jest nauczenie dzieci „oglądania filmów ze zrozumieniem” na podobnej zasadzie, jak dzieci uczą się „czytania ze zrozumieniem”, zbudowanie podstawowych kompetencji do samodzielnego wyboru i oceny oglądanych filmów.
Atrakcyjna i sprawdzona forma warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w których uchylane są „tajemnice” ruchomych obrazów, cieszy się ogromnym zainteresowaniem dzieci, rodziców, pedagogów i animatorów kultury. Uczestnicy poznają elementy historii kina w ogólnym zarysie, budowę filmu, elementy języka filmowego, gatunki i rodzaje filmowe, zawody filmowe. Otrzymują poszerzoną, o możliwość bezpośredniego poznania warsztatu filmowego, wiedzę o procesie tworzenia filmów.
Uczą się świadomie oglądać filmy, poznają zasady budowania filmowych opowieści – sztuki, z którą mają kontakt od najmłodszych lat i do której odbioru, nie są przygotowywani w tradycyjnym procesie edukacji i wychowania.
Warsztaty dotowane przez Miasto Poznań w otwartym konkursie ofert na rok 2016. Partner projektu: TV Studio Filmów Animowanych Sp. z o.o.

Pin It on Pinterest