AnimaFilm

SZTUKA RUCHOMYCH OBRAZÓW

Całoroczne warsztaty edukacji filmowej dla dzieci i młodzieży.
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Projekt współfinansowany przez Prezydenta Miasta Poznania

Celem warsztatów jest przekazanie jak najszerszemu kręgowi młodych odbiorców sztuki filmowej, podstawowej wiedzy o filmie, prezentacja różnych technik i gatunków animacji oraz kolejnych etapów powstawania filmu. Każdy warsztat kończy pokaz filmów animowanych o dużych walorach etycznych i artystycznych.

Nie uczymy najmłodszych widzów oglądania i rozumienia filmów. Warsztaty edukacji filmowej mają wyposażyć dzieci w elementarną wiedzę o sztuce filmowej, uczyć świadomego oglądania filmów i poznania języka filmowego. We współczesnym świecie zdominowanym przez sztuki audiowizualne, film animowany stał się dla dzieci sztuką pierwszego kontaktu, podstawowym przekazem kulturalnym, społecznym, artystycznym i etycznym, wpływa na wyobraźnię, pobudza ją i kształtuje, uczy abstrakcyjnego myślenia.

Planowanych jest 20 warsztatów edukacji filmowej dla dzieci i młodzieży, prowadzonych w ciągu całego roku 2013.
Program ramowy każdego warsztatu, zbudowany jest zgodnie z etapami powstawania filmu: od wiedzy ogólnej do prezentacji etapów tworzenia, w kolejności, w jakiej powstaje film.
      

Pin It on Pinterest