AnimaFilm

SZTUKA ANIMACJI – ANIMACJA SZTUKI

Opis i dokumentacja osiągnięć poznańskich twórców w TV Studiu Filmów Animowanych w latach 1980–2012
„Mały grant”
Kultura, Sztuka, Ochrona Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt współfinansowany przez Prezydenta Miasta Poznania

TV Studio Filmów Animowanych w Poznaniu, to wytwórnia filmowa, w której poznańscy artyści: scenarzyści, reżyserzy, plastycy, kompozytorzy, animatorzy, operatorzy obrazu zrealizowali filmy znane i nagradzane na całym świecie oraz mają znaczący wkład w rozwój polskiej kinematografii i w promocję kultury filmowej miasta Poznania. Opis i dokumentacja ich osiągnięć filmowych, w oparciu o archiwa Studia, pozwoli na udostępnienie zbiorowego opracowania udziału poznańskich artystów w historii polskiej kinematografii, także w celu wykorzystania w promocji miasta oraz dla celów popularyzacji i upowszechniania sztuki filmowej w Poznaniu.

TV Studio Filmów Animowanych należy do tych instytucji tworzących kulturę w Poznaniu, którego działalność wpisała się na stałe w powojenną historię polskiej kultury i polskiej kinematografii.

Znaczące osiągnięcia TV SFA: 180 nagród i wyróżnień na festiwalach międzynarodowych i krajowych; trzech poznańskich reżyserów współpracujących ze Studiem otrzymało Medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej. Srebrny Medal Gloria Artis: Jacek Adamczak i Hieronim Neumann, Brązowy Medal Gloria Artis: Aleksandra Korejwo; filmy poznańskiego Studia prezentowane były na ponad 1.500 międzynarodowych i krajowych festiwalach i pokazach specjalnych, powstały w oparciu o dokonania poznańskich artystów, którzy swoją twórczość związali z realizacją filmów animowanych o uznanych na całym świecie walorach artystycznych i edukacyjnych.
Partner projektu:

TV Studio Filmów Animowanych

Pin It on Pinterest