AnimaFilm

WARSZTATY ANIMACJI 2D

Realizacja projektów służących wspieraniu rozwoju kompetencji kulturalnych mieszkańców Wielkopolski

Finansowany jest przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Warsztaty prowadzi Krzysztof Rusinek.
Warsztaty animacji 2D dla profesjonalistów, mają na celu naukę lub doskonalenie umiejętności twórczych w zakresie posługiwania się narzędziami nowych technologii dla tworzenia filmów animowanych, gier komputerowych czy stron www w oparciu o program Toon Boom Animate, który jest unikatowym kompleksowym, profesjonalnym oprogramowaniem do animacji dla najlepszych animatorów, opartym na wektorach. Umożliwia on tworzenie treści, komponowanie oraz udostępnianie animacji odbiorcom za pomocą wszystkich mediów. Jako idealne rozwiązanie dla profesjonalnych animatorów w technologii Flash, Toon Boom Animate jest najbardziej kompleksowym oprogramowaniem do animacji typu Flash, niewykorzystującym papieru i jest dostępny w jednej aplikacji.

Podstawowym celem realizacji zadania publicznego, jakim są warsztaty dla profesjonalistów, jest nauczenie pracy w nowych technologiach i poszerzenie możliwości pracy twórczej, przez zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się programem, który jest obecnie niezbędnym narzędziem w wykonywaniu zawodu animatora.
Partner projektu:

TV Studio Filmów Animowanych

Pin It on Pinterest