AnimaFilm

SZTUKA RUCHOMYCH OBRAZÓW – 5 EDYCJA

01.03.2017 – 31.12.2017
SZTUKA RUCHOMYCH OBRAZÓW – 5 EDYCJA
13 warsztatów edukacji filmowej dla dzieci i młodzieży

Projekt współfinansowany przez  Miasto Poznań z programu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. 
Partner projektu: TV Studio Filmów Animowanych Sp. z o.o.

„Sztuka Ruchomych Obrazów” – 5 edycja warsztatów edukacji filmowej dla dzieci i młodzieży, to cykliczne, odbywające się, średnio 2 razy w miesiącu przez cały rok kalendarzowy, warsztaty edukacyjne, prowadzone w oparciu o wiedzę i doświadczenie twórców poznańskiego Studia Filmów Animowanych – partnera projektu.
Program ramowy każdego warsztatu, zbudowany jest zgodnie z etapami powstawania filmu: od wiedzy ogólnej do prezentacji etapów tworzenia, w kolejności, w jakiej powstaje film.
Krótka historia i definicja filmu; podstawowe rodzaje filmów: fabuła, dokument, animacja (krótka charakterystyka); jak zbudowany jest film, podstawowe pojęcia, język filmu, definicja planów filmowych, kadru, ujęcia, sceny, sekwencji, tu: prezentacja koncepcyjnej budowy filmu od scenariusza przez projekty plastyczne do scenopisu obrazkowego. Tu także omówienie zawodów filmowych, ich specyfiki i roli poszczególnych autorów w tworzeniu filmu.
Prezentacja etapu powstawania filmu: pracownia animacji – jak „ożywia” się rysunki, lalki, przedmioty. Tu: pokaz wykonania animacji od layoutu, przez animację główną, animację i fazowanie. Animator demonstruje warsztat, tworzy kolejne fazy ruchu na oczach uczestników, zapoznaje ich z technikami animacji: rysunek, wycinanka, lalka, animacja w materii sypkiej, animacja malarska, animacja komputerowa.
Pracownia grafiki filmowej i dekoracji – pokaz różnych technik wykonania faz użytkowych i dekoracji filmowych.
Pracownia zdjęciowa – jak powstają zdjęcia do filmów, prezentacja technik zdjęciowych od poklatkowej kamery 35 mm do programów komputerowych.
Prezentacja etapu montażu i udźwiękowienia.
Montaż – na czym polega montaż filmu; pokaz montażu obrazu i dźwięku.
Udźwiękowienie – rola dźwięku w filmie; słowo, efekty dźwiękowe, muzyka.
Projekcja filmów – moduł warsztatów i wybór filmów, dostosowany jest do grupy wiekowej uczestników. Każdy zestaw zawiera filmy z różnych gatunków (np. bajka, przypowieść, impresja) wykonane w prezentowanych technikach animacji, tak aby uczestnicy warsztatów poznali filmy w różnych stylach narracji filmowej.
Pokaz filmów poprzedza prelekcja, która odwołuje się do wiedzy zdobytej przez uczestników warsztatów, utrwala ją, ukierunkowuje odbiór, przedstawia twórców i ich osiągnięcia artystyczne.
Na każdym etapie warsztatów, uczestnicy biorą czynny udział np. przez odpowiedzi na pytania prowadzącego czy bezpośrednie uczestnictwo w różnych prezentacjach.

Miejsce realizacji: siedziba Fundacji i TV Studia Filmów Animowanych, ul. Aleksandra Fredy 7, 61-701 Poznań 

Pin It on Pinterest