AnimaFilm

SZTUKA RUCHOMYCH OBRAZÓW – 3 EDYCJA

15.02.2015 – 31.12.2015
SZTUKA RUCHOMYCH OBRAZÓW – 3 EDYCJA
10 warsztatów edukacji filmowej dla dzieci i młodzieży
Projekt współfinansowany przez  Miasto Poznań
z programu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Partner projektu:
TV Studio Filmów Animowanych Sp. z o.o.

W roku 2015 planowanych jest 10 warsztatów edukacji filmowej dla dzieci i młodzieży.
Program ramowy każdego warsztatu, zbudowany jest zgodnie z etapami powstawania filmu: od wiedzy ogólnej do prezentacji etapów
tworzenia, w kolejności, w jakiej powstaje film.
Krótka historia kina, definicja filmu; podstawowe rodzaje filmów: fabuła, dokument, animacja (krótka charakterystyka); jak zbudowany
jest film, podstawowe pojęcia; język filmu, definicja planów filmowych, kadru, ujęcia, sceny, sekwencji, tu: analiza budowy filmu na
wybranym scenopisie obrazkowym.
Prezentacja etapu koncepcyjnego. Scenariusz, projekty plastyczne, scenopisy obrazkowe, szkice reżyserskie.
Prezentacja etapu produkcyjnego.
Pracownia animacji – jak „ożywia” się rysunki, lalki, przedmioty. Prezentacja wykonania animacji od layoutu, przez animację główną,
animację i fazowanie. Animator pokazuje warsztat, tworzy kolejne fazy ruchu. Tu pokaz różnych technik animacji: rysunek, wycinanka,
lalka, animacja w materii sypkiej, animacja malarska, animacja komputerowa.
Pracownia grafiki filmowej i dekoracji – pokaz różnych technik wykonania faz użytkowych i dekoracji filmowych.
Pracownia zdjęciowa – jak powstają zdjęcia do filmów, prezentacja technik zdjęciowych od poklatkowej kamery 35 mm do programów
komputerowych.
Prezentacja etapu montażu i udźwiękowienia.
Montaż – na czym polega montaż filmu; pokaz montażu obrazu i dźwięku.
Udźwiękowienie – rola dźwięku w filmie; słowo, efekty dźwiękowe, muzyka.
Projekcja filmów.
Moduł warsztatów i wybór filmów, dostosowany jest do grupy wiekowej uczestników.
Każdy zestaw zawiera filmy z różnych gatunków (np. bajka, przypowieść, impresja) wykonane w prezentowanych technikach animacji, aby
uczestnicy warsztatów poznali filmy w różnych technikach i stylach narracji filmowej.

Pin It on Pinterest