AnimaFilm

WARSZTATY ANIMACJI FILMOWEJ

„Mały grant”
Kultura, Sztuka, Ochrona Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt współfinansowany przez Prezydenta Miasta Poznania

Warsztaty animacji filmowej – program:
1. Animacja rysunkowa klasyczna wykonywana na z pomocą Animate – zapoznanie się z głównymi narzędziami i funkcjami programu (ćwiczenia animacji rysunkowej)
2. Animacja wycinankowa, wraz z wcześniejszym przygotowaniem obiektów – zapoznanie się z funkcjami matematycznej animacji obiektami i używaniem dotykowych efektów (filtrów)
3. Budowa i animacja ruchu postaci złożonej (człowiek) – hierarchia elementów i warstw, definiowanie punktów obrotu i zaczepienia, grupowanie warstw, animacja ruchu, klatki kluczowe, ścieżki ruchu, biblioteka faz ruchu.
4. Animacja modelu stworzonego w programie Adobe Photoshop (pies), tworzenie i definiowanie „kości”, animacja wycinankowa z użyciem kinematyki odwrotnej, uzupełnianie animacji wycinankowej fragmentaryczną animacją rysunkową, wektoryzacja importowanych bitmap, zasady renderowania przygotowanych materiałów.
5. Opracowanie i animacja własnego modelu – wykorzystanie zdobytej wiedzy, w celu prostej animacji przygotowanej własnoręcznie postaci.
6. Powtórka i utrwalenie, wszystkich poruszanych wcześniej zagadnień.
Uczestnicy warsztatów otrzymają do samodzielnej animacji, zaprojektowaną przez siebie postać. Celem ćwiczeń indywidualnych jest ocena zdobytych umiejętności pod katem profesjonalnego posługiwania się programem i samodzielnego tworzenia animacji 2D.
Partner projektu:

TV Studio Filmów Animowanych

Pin It on Pinterest