AnimaFilmWydarzenia

OD FILOZOFII DO ANIMACJI

Warsztaty filmowe dla młodzieży ze szkół integracyjnych na podstawie wybranych „Bajek z królestwa Lailonii Leszka Kołakowskiego”

Projekt współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej

Warsztaty filmowe dla młodzieży popularyzują wiedzę, wzbogacają ofertę zagospodarowania wolnego czasu, promują aktywne uczestnictwo w kulturze. Głównym celem jest jednak aktywizacja młodzieży przez działanie i realizację filmów warsztatowych według własnych pomysłów, pod opieką artystyczną profesjonalnych reżyserów. Wychowanie aktywnego i refleksyjnego widza, które przyczynia się do rozwoju dialogu i refleksji nad rolą mediów w codziennym życiu, uświadamia zagrożenia, jakie niesie kultura masowa i łatwy dostęp do produktów kultury niskiej. Takie działania mają także na celu przygotowanie młodzieży do świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowego przekazu oraz wychowanie wrażliwych, aktywnych, myślących i ambitnych odbiorców kultury. Ma również na celu wspomaganie efektywnego nauczania i wychowania młodzieży. Oprócz nauki technik realizacji filmów animowanych na warsztatach filmowych dla młodzieży, po raz pierwszy opiera się o ambitny punkt wyjścia, jakim jest spotkanie młodzieży z problemami filozoficznymi, etycznymi i moralnymi zawartymi w bajkach z Lailonii wybitnego polskiego filozofa, Leszka Kołakowskiego.
Partnerzy projektu:

TV Studio Filmów Animowanych

Camfilm


Pilski Dom kultury

Pin It on Pinterest