Author: TVSFA

AnimaFilm

(Polish) SZTUKA RUCHOMYCH OBRAZÓW – 3 EDYCJA

(Polish) Krótka historia kina, definicja filmu; podstawowe rodzaje filmów: fabuła, dokument, animacja (krótka charakterystyka); jak zbudowany
jest film, podstawowe pojęcia; język filmu, definicja planów filmowych, kadru, ujęcia, sceny, sekwencji, tu: analiza budowy filmu na
wybranym scenopisie obrazkowym.

Czytaj Więcej
AnimaFilm

(Polish) WARSZTATY ANIMACJI 2D

(Polish) Warsztaty animacji 2D dla profesjonalistów, mają na celu naukę lub doskonalenie umiejętności twórczych w zakresie posługiwania się narzędziami nowych technologii dla tworzenia filmów animowanych, gier komputerowych czy stron www w oparciu o program Toon Boom Animate, który jest unikatowym kompleksowym, profesjonalnym oprogramowaniem do animacji dla najlepszych animatorów, opartym na wektorach.

Czytaj Więcej
AnimaFilm

(Polish) SZTUKA ANIMACJI – ANIMACJA SZTUKI

(Polish) TV Studio Filmów Animowanych w Poznaniu, to wytwórnia filmowa, w której poznańscy artyści: scenarzyści, reżyserzy, plastycy, kompozytorzy, animatorzy, operatorzy obrazu zrealizowali filmy znane i nagradzane na całym świecie oraz mają znaczący wkład w rozwój polskiej kinematografii i w promocję kultury filmowej miasta Poznania.

Czytaj Więcej
AnimaFilm

(Polish) WARSZTATY ANIMACJI FILMOWEJ

(Polish) Uczestnicy warsztatów otrzymają do samodzielnej animacji, zaprojektowaną przez siebie postać. Celem ćwiczeń indywidualnych jest ocena zdobytych umiejętności pod katem profesjonalnego posługiwania się programem i samodzielnego tworzenia animacji 2D.

Czytaj Więcej
AnimaFilmEvents

(Polish) OD FILOZOFII DO ANIMACJI

(Polish) Warsztaty filmowe dla młodzieży popularyzują wiedzę, wzbogacają ofertę zagospodarowania wolnego czasu, promują aktywne uczestnictwo w kulturze. Wychowanie aktywnego i refleksyjnego widza, które przyczynia się do rozwoju dialogu i refleksji nad rolą mediów w codziennym życiu, uświadamia zagrożenia, jakie niesie kultura masowa i łatwy dostęp do produktów kultury niskiej.

Czytaj Więcej

Pin It on Pinterest