TVSFA w publikacjach

Apel w sprawie filmów dla dzieci

Do 19 kwietnia 2012 roku Apel podpisało ponad 600 osób, w tym: Jerzy Armata, Andrzej Barański, Łukasz Barczyk, Liliana Bardijewska, Jan Chojnacki, Tomasz Dettloff, Anna Dymna, Roma Gąsiorowska, Witold Giersz, Agnieszka Holland, Jerzy Kalina, Christopher Kamyszew, Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krauze, Łukasz Maciejewski, Janusz Majewski, Robert Makłowicz, Franciszek Maśluszczak, Grzegorz Molewski, Jerzy Moszkowicz, Jerzy Orłowski, Andrzej Pągowski, Jacek Rakowiecki, Rafał Rozmus, Rzecznik Praw Dziecka, Andrzej Seweryn, Iwona Śledzińska – Katarasińska, Maciej Wojtyszko, Krzysztof Zanussi.

APEL ŚRODOWISK TWÓRCZYCH
W SPRAWIE FILMÓW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Dramatyczne położenie, w jakim znalazła się polska produkcja filmów dla dzieci i młodzieży, wymaga zaangażowania wszystkich, którym nie jest obojętna zawartość programowa mediów publicznych.

We współczesnym świecie dobry jakościowo film jest jednym z podstawowych nośników przekazu kulturowego i artystycznego, a film animowany dla dzieci również edukacyjnego i wychowawczego, a w konsekwencji – społecznego. Dlatego tak ważne jest stworzenie w mediach publicznych alternatywy dla wielogodzinnych pasm satelitarnych, złożonych z filmów zbyt często pozbawionych jakichkolwiek wartości.

Wspieranie i rozwój rodzimej produkcji filmowej dla dzieci i młodzieży to także jedyna szansa przeciwstawienia się głupim i bezmyślnym stereotypom, agresji, wulgaryzmom i wszechogarniającej szmirze dominującej w produkcji komercyjnej.

Potrzeba aktywnego i świadomego uczestnictwa telewizji publicznej w „medialnym procesie wychowawczym” dzieci wydaje się być już nie tylko potrzebą chwili, ale powinnością wobec naszych dzieci, rodzin, społeczeństwa i kultury narodowej.

Film dla dzieci, to nie tylko część przemysłu filmowego, to przede wszystkim część misji telewizji publicznej i znacząca część współczesnej kultury. W wielu krajach europejskich stworzone zostały pakiety preferencyjne i uregulowania prawne, które pozwalają chronić twórczość filmową dla dzieci przed całkowitą komercjalizacją. Także w Polsce, a w szczególności w telewizji publicznej, powinno być miejsce dla produkcji filmowej dla dzieci i młodzieży, wytworzonej pierwotnie w języku polskim, wyrastającej z naszej kultury i tradycji.

Dlatego w pełni popieramy apel środowisk twórczych do władz Telewizji Polskiej o przywrócenie produkcji filmowej dla dzieci i młodzieży należnego jej miejsca w mediach publicznych i w kulturze narodowej.

Pin It on Pinterest