Month: October 2012

AnimaFilmEvents

(Polish) OD FILOZOFII DO ANIMACJI

(Polish) Warsztaty filmowe dla młodzieży popularyzują wiedzę, wzbogacają ofertę zagospodarowania wolnego czasu, promują aktywne uczestnictwo w kulturze. Wychowanie aktywnego i refleksyjnego widza, które przyczynia się do rozwoju dialogu i refleksji nad rolą mediów w codziennym życiu, uświadamia zagrożenia, jakie niesie kultura masowa i łatwy dostęp do produktów kultury niskiej.

Czytaj Więcej

Pin It on Pinterest