Short filmsArchive 1980 - 2001

The Climbing

Directed, artwork by Paweł Sobczak
Screenplay by Krzysztof Jaślar
Animation by Aleksandra Podlawska, Paweł Sobczak
Camera by Andrzej Skołuda
Editin by Henryka Sitek
Sound by Mieczysław Janik
Kierownik produkcji: Ewa Samborska
Drawing animation on celluloid, 35 mm, colour, 140 m/e, 05:05’
Date of production: 04.04.1984 © TV SFA

Pin It on Pinterest