Short filmsArchive 1980 - 2001

Raj`80

Directed and artwork by Paweł Sobczak
Screenplay by Krzysztof Jaślar 
Animation by Krystyn Koczorski
Music by Barbara Zakrzewska-Nikiforczyk
Camera by Zbigniew Kotecki
Editing by Henryka Sitek
Sound by Mieczysław Janik
Production Manager by Halina Dolata
Drawing animation on celluloid, 35 mm, colour, 153 m/e, 05:35 min.,
Data produkcji: 30.06.1981 © TV SFA 1981

Pin It on Pinterest