Krótkie formy filmoweLata 1980 - 2001

Konwencja praw dziecka, Artykuł 16

Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.

Art. 16. prawa dziecka
Prawo do ochrony życia prywatnego, rodzinnego i domowego
1. Żadne dziecko nie będzie podlegało arbitralnej lub bezprawnej ingerencji w sferę jego życia prywatnego, rodzinnego lub domowego czy w korespondencję ani bezprawnym zamachom na jego honor i reputację.
2. Dziecko ma prawo do ochrony prawnej przeciwko tego rodzaju ingerencji lub zamachom.

Reżyseria, plastyka, animacja: Aleksandra Korejwo
Scenariusz: Jadwiga Jasny Mazurek
Muzyka: Bohdan Mazurek
Zdjęcia: Krzysztof Napierała
Montaż i dźwięk: Wiesław Nowak
Kierownik produkcji: Ewa Sobolewska
Animacja w materii sypkiej bezpośrednio pod kamerą, 35 mm, kolor, 19 m/e, 00:40′
Data produkcji: 12.03.1997 © TV SFA – TVP SA 1997
Produkcja na zamówienie UNICEF w Nowym Jorku

Pin It on Pinterest