Wydarzenia

Warsztaty edukacji filmowej

Warsztaty adresowane są do grup zorganizowanych, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr tel. 61 852 01 05. Każde spotkanie trwa od 2 do 2,5 godz.

Miejsce: siedziba TV Studia Filmów Animowanych i Fundacji AnimaFilm
ul. Aleksandra Fredry 7, 61-701 Poznań

TV Studio Filmów Animowanych od wielu lat prowadzi warsztaty edukacji filmowej dla dzieci i młodzieży. Od początku lat dziewięćdziesiątych odwiedziło nas ponad 41 tysięcy dzieci i młodzieży z różnych grup wiekowych od przedszkolaków do studentów. Odwiedzają nas dzieci z Poznania i Wielkopolski, z innych miast i województw, także z innych krajów, np. Niemcy, Anglia, Hiszpania.

Celem warsztatów jest przekazanie jak najszerszemu kręgowi młodych odbiorców sztuki filmowej, podstawowej wiedzy o filmie, prezentacja różnych technik i gatunków animacji, etapów powstawania filmu, zawodów filmowych. Uczestnicy otrzymują poszerzoną, o możliwość bezpośredniego poznania warsztatu filmowego, wiedzę o procesie tworzenia filmów.
 
Warsztaty edukacji filmowej mają wyposażyć dzieci w elementarną wiedzę o sztuce filmowej, uczyć świadomego oglądania filmów, mają przybliżyć młodym odbiorcom fenomen sztuki filmowej, język narracji filmowej, rodzaje i gatunki filmowe, a przede wszystkim zapoznać dzieci ze sztuką animacji, z którą mają najczęstszy kontakt w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 
We współczesnym świecie zdominowanym przez sztuki audiowizualne, film animowany stał się dla dzieci sztuką pierwszego kontaktu, podstawowym przekazem kulturowym, społecznym, artystycznym i etycznym, wpływa na wyobraźnię, pobudza ją i kształtuje, uczy abstrakcyjnego myślenia.
 
Atrakcyjna i sprawdzona forma warsztatów edukacji filmowej dla dzieci i młodzieży, w których uchylane są „tajemnice” ruchomych obrazów, cieszy się ogromnym zainteresowaniem dzieci, rodziców, pedagogów i animatorów kultury. Uczestnicy poznają budowę filmu, elementy języka filmowego, gatunki i rodzaje filmowe, 
 
Od kilku lat nasza Fundacja AnimaFilm prowadzi nieodpłatne dla uczestników warsztaty pn. ’Sztuka ruchomych obrazów’ współfinansowane jest przez Miasto Poznań.  Niestety, ilość refundowanych warsztatów jest ograniczona i uzależniona od wysokości przyznanej dotacji. Do tej pory w ramach tego projektu odbyło się 5 edycji:
2017 – w ramach 5 edycji projektu odbyło się 13 warsztatów, w których wzięło udział 263 dzieci z poznańskich przedszkoli i szkół.
2016 – w ramach 4 edycji projektu odbyło się 13 warsztatów, w których wzięło udział 225 dzieci z poznańskich przedszkoli i szkół.
2015 – w ramach 3 edycji projektu odbyło się 10 warsztatów, w których wzięło udział 266 dzieci z poznańskich przedszkoli i szkół.
2014 – w ramach 2 edycji projektu odbyło się 30 warsztatów, w których wzięło udział 648 dzieci z poznańskich przedszkoli i szkół.
2013 – w ramach 1 edycji projektu odbyło się 20 warsztatów, w których wzięło udział 416 dzieci z poznańskich przedszkoli i szkół.

Program ramowy każdego warsztatu zbudowany jest zgodnie z etapami powstawania filmu i dostosowany do grupy wiekowej uczestników.

Krótka historia kina, definicja filmu; podstawowe rodzaje filmów: fabuła, dokument, animacja (krótka charakterystyka); jak zbudowany jest film, podstawowe pojęcia; język filmu, definicja planów filmowych, kadru, ujęcia, sceny, sekwencji, tu: analiza budowy filmu na wybranym scenopisie obrazkowym.
Prezentacja etapu koncepcyjnego.
Scenariusz, projekty plastyczne, scenopisy obrazkowe, szkice reżyserskie.
Prezentacja etapu produkcyjnego.
Pracownia animacji – jak „ożywia” się rysunki, lalki, przedmioty. Prezentacja wykonania animacji od layoutu, przez animację główną, animację i fazowanie. Animator pokazuje warsztat, tworzy kolejne fazy ruchu. Tu pokaz różnych technik animacji: rysunek, wycinanka, lalka, animacja w materii sypkiej, animacja malarska, animacja komputerowa.
Pracownia grafiki filmowej i dekoracji – pokaz różnych technik wykonania faz użytkowych i dekoracji filmowych.
Pracownia zdjęciowa – jak powstają zdjęcia do filmów, prezentacja technik zdjęciowych od poklatkowej kamery 35 mm do programów komputerowych.
Prezentacja etapu montażu i udźwiękowienia.
Montaż – na czym polega montaż filmu; pokaz montażu obrazu i dźwięku.
Udźwiękowienie – rola dźwięku w filmie: słowo, muzyka, efekty dźwiękowe.
Projekcja filmów.
Moduł warsztatów i wybór filmów, dostosowany jest do grupy wiekowej uczestników.
Każdy zestaw zawiera filmy z różnych gatunków (np. bajka, przypowieść, impresja) wykonane w prezentowanych technikach animacji, aby uczestnicy warsztatów poznali filmy w różnych technikach i stylach narracji filmowej.
Pokaz filmów poprzedza prelekcja, która odwołuje się do wiedzy zdobytej przez uczestników warsztatów, utrwala ją, ukierunkowuje odbiór, przedstawia twórców i ich osiągnięcia artystyczne.

2014 – Warsztaty edukacji filmowej dla dzieci na fotografiach

Pin It on Pinterest