Projekty edukacyjne Fundacji AnimaFilm i TV SFA

GALERIA FOTOSÓW Z WARSZTATÓW EDUKACJI FILMOWEJ

2017

01.03.2017 – 31.12.2017
SZTUKA RUCHOMYCH OBRAZÓW – 5 EDYCJA
13 warsztatów edukacji filmowej dla dzieci i młodzieży

Projekt współfinansowany przez  Miasto Poznań z programu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. 
 Partner projektu: TV Studio Filmów Animowanych Sp. z o.o.

„Sztuka Ruchomych Obrazów” – 5 edycja warsztatów edukacji filmowej dla dzieci i młodzieży, to cykliczne, odbywające się, średnio 2 razy w miesiącu przez cały rok kalendarzowy, warsztaty edukacyjne, prowadzone w oparciu o wiedzę i doświadczenie twórców poznańskiego Studia Filmów Animowanych – partnera projektu.
Program ramowy każdego warsztatu, zbudowany jest zgodnie z etapami powstawania filmu: od wiedzy ogólnej do prezentacji etapów tworzenia, w kolejności, w jakiej powstaje film.
Krótka historia i definicja filmu; podstawowe rodzaje filmów: fabuła, dokument, animacja (krótka charakterystyka); jak zbudowany jest film, podstawowe pojęcia, język filmu, definicja planów filmowych, kadru, ujęcia, sceny, sekwencji, tu: prezentacja koncepcyjnej budowy filmu od scenariusza przez projekty plastyczne do scenopisu obrazkowego. Tu także omówienie zawodów filmowych, ich specyfiki i roli poszczególnych autorów w tworzeniu filmu.
Prezentacja etapu powstawania filmu: pracownia animacji – jak „ożywia” się rysunki, lalki, przedmioty. Tu: pokaz wykonania animacji od layoutu, przez animację główną, animację i fazowanie. Animator demonstruje warsztat, tworzy kolejne fazy ruchu na oczach uczestników, zapoznaje ich z technikami animacji: rysunek, wycinanka, lalka, animacja w materii sypkiej, animacja malarska, animacja komputerowa.
Pracownia grafiki filmowej i dekoracji – pokaz różnych technik wykonania faz użytkowych i dekoracji filmowych.
Pracownia zdjęciowa – jak powstają zdjęcia do filmów, prezentacja technik zdjęciowych od poklatkowej kamery 35 mm do programów komputerowych.
Prezentacja etapu montażu i udźwiękowienia.
Montaż – na czym polega montaż filmu; pokaz montażu obrazu i dźwięku.
Udźwiękowienie – rola dźwięku w filmie; słowo, efekty dźwiękowe, muzyka.
Projekcja filmów – moduł warsztatów i wybór filmów, dostosowany jest do grupy wiekowej uczestników. Każdy zestaw zawiera filmy z różnych gatunków (np. bajka, przypowieść, impresja) wykonane w prezentowanych technikach animacji, tak aby uczestnicy warsztatów poznali filmy w różnych stylach narracji filmowej.
Pokaz filmów poprzedza prelekcja, która odwołuje się do wiedzy zdobytej przez uczestników warsztatów, utrwala ją, ukierunkowuje odbiór, przedstawia twórców i ich osiągnięcia artystyczne.
Na każdym etapie warsztatów, uczestnicy biorą czynny udział np. przez odpowiedzi na pytania prowadzącego czy bezpośrednie uczestnictwo w różnych prezentacjach.

Miejsce realizacji: siedziba Fundacji i TV Studia Filmów Animowanych, ul. Aleksandra Fredy 7, 61-701 Poznań

2016

16.03.2016 – 31.12.2016
SZTUKA RUCHOMYCH OBRAZÓW – 4 EDYCJA
13 warsztatów edukacji filmowej dla dzieci i młodzieży
Projekt współfinansowany przez  Miasto Poznań
z programu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

Partner projektu:
TV Studio Filmów Animowanych Sp. z o.o.

W roku 2015 planowanych jest 13 warsztatów edukacji filmowej dla dzieci i młodzieży.
Celem warsztatów jest uzupełnienie luki edukacyjnej i zbudowanie kompetencji kulturowych przez przybliżenie fenomenu kina, w atrakcyjnej i sprawdzonej formie warsztatów edukacyjnych, prowadzonych przez profesjonalistów. Uczestnicy mogą zobaczyć na „wyciągnięcie ręki” materię filmu, wziąć udział w pokazie technik animacji, poznać podstawową wiedzę o języku filmowym, nauczyć się świadomego oglądania filmów.
Trwałym rezultatem warsztatów jest nauczenie dzieci „oglądania filmów ze zrozumieniem” na podobnej zasadzie, jak dzieci uczą się „czytania ze zrozumieniem”, zbudowanie podstawowych kompetencji do samodzielnego wyboru i oceny oglądanych filmów.
Atrakcyjna i sprawdzona forma warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w których uchylane są „tajemnice” ruchomych obrazów, cieszy się ogromnym zainteresowaniem dzieci, rodziców, pedagogów i animatorów kultury. Uczestnicy poznają elementy historii kina w ogólnym zarysie, budowę filmu, elementy języka filmowego, gatunki i rodzaje filmowe, zawody filmowe. Otrzymują poszerzoną, o możliwość bezpośredniego poznania warsztatu filmowego, wiedzę o procesie tworzenia filmów.
Uczą się świadomie oglądać filmy, poznają zasady budowania filmowych opowieści – sztuki, z którą mają kontakt od najmłodszych lat i do której odbioru, nie są przygotowywani w tradycyjnym procesie edukacji i wychowania.
Warsztaty dotowane przez Miasto Poznań w otwartym konkursie ofert na rok 2016. Partner projektu: TV Studio Filmów Animowanych Sp. z o.o.
 

2015

15.02.2015 – 31.12.2015
SZTUKA RUCHOMYCH OBRAZÓW – 3 EDYCJA
10 warsztatów edukacji filmowej dla dzieci i młodzieży
Projekt współfinansowany przez  Miasto Poznań
z programu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Partner projektu:
TV Studio Filmów Animowanych Sp. z o.o.

W roku 2015 planowanych jest 10 warsztatów edukacji filmowej dla dzieci i młodzieży.
Program ramowy każdego warsztatu, zbudowany jest zgodnie z etapami powstawania filmu: od wiedzy ogólnej do prezentacji etapów
tworzenia, w kolejności, w jakiej powstaje film.
Krótka historia kina, definicja filmu; podstawowe rodzaje filmów: fabuła, dokument, animacja (krótka charakterystyka); jak zbudowany
jest film, podstawowe pojęcia; język filmu, definicja planów filmowych, kadru, ujęcia, sceny, sekwencji, tu: analiza budowy filmu na
wybranym scenopisie obrazkowym.
Prezentacja etapu koncepcyjnego. Scenariusz, projekty plastyczne, scenopisy obrazkowe, szkice reżyserskie.
Prezentacja etapu produkcyjnego.
Pracownia animacji – jak „ożywia” się rysunki, lalki, przedmioty. Prezentacja wykonania animacji od layoutu, przez animację główną,
animację i fazowanie. Animator pokazuje warsztat, tworzy kolejne fazy ruchu. Tu pokaz różnych technik animacji: rysunek, wycinanka,
lalka, animacja w materii sypkiej, animacja malarska, animacja komputerowa.
Pracownia grafiki filmowej i dekoracji – pokaz różnych technik wykonania faz użytkowych i dekoracji filmowych.
Pracownia zdjęciowa – jak powstają zdjęcia do filmów, prezentacja technik zdjęciowych od poklatkowej kamery 35 mm do programów
komputerowych.
Prezentacja etapu montażu i udźwiękowienia.
Montaż – na czym polega montaż filmu; pokaz montażu obrazu i dźwięku.
Udźwiękowienie – rola dźwięku w filmie; słowo, efekty dźwiękowe, muzyka.
Projekcja filmów.
Moduł warsztatów i wybór filmów, dostosowany jest do grupy wiekowej uczestników.
Każdy zestaw zawiera filmy z różnych gatunków (np. bajka, przypowieść, impresja) wykonane w prezentowanych technikach animacji, aby
uczestnicy warsztatów poznali filmy w różnych technikach i stylach narracji filmowej.

2014

15.02.2014 – 31.12.2014
SZTUKA RUCHOMYCH OBRAZÓW – 2 EDYCJA
30 warsztatów edukacji filmowej dla dzieci i młodzieży

 

Projekt współfinansowany przez  Miasto Poznań
z programu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Celem warsztatów jest przekazanie młodym odbiorcom sztuki filmowej podstawowej wiedzy o filmie, prezentacja różnych technik i gatunków animacji, kolejnych etapów powstawania filmu. Każdy warsztat kończy pokaz filmów animowanych o dużych walorach etycznych i artystycznych.

Nikt nie uczy najmłodszych widzów oglądania i rozumienia filmów. Warsztaty edukacji filmowej mają przybliżyć dzieciom elementarną wiedzę o sztuce filmowej, uczyć świadomego oglądania filmów i poznania języka filmowego. We współczesnym świecie zdominowanym przez sztuki audiowizualne, film animowany stał się dla dzieci sztuką pierwszego kontaktu, podstawowym przekazem kulturalnym, społecznym, artystycznym i etycznym, wpływa na wyobraźnię, pobudza ją i kształtuje, uczy abstrakcyjnego myślenia.

W roku 2014 planowanych jest 30 warsztatów edukacji filmowej dla dzieci i młodzieży, prowadzonych w naborze ciągłym.

Partner projektu:
TV Studio Filmów Animowanych Sp. z o.o.

GALERIA FOTOSÓW Z WARSZTATÓW EDUKACJI FILMOWEJ

 

2013

15.02.2013 – 31.12.2013
SZTUKA RUCHOMYCH OBRAZÓW
Całoroczne warsztaty edukacji filmowej dla dzieci i młodzieży.
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Projekt współfinansowany przez Prezydenta Miasta Poznania

Celem warsztatów jest przekazanie jak najszerszemu kręgowi młodych odbiorców sztuki filmowej, podstawowej wiedzy o filmie, prezentacja różnych technik i gatunków animacji oraz kolejnych etapów powstawania filmu. Każdy warsztat kończy pokaz filmów animowanych o dużych walorach etycznych i artystycznych.

Nie uczymy najmłodszych widzów oglądania i rozumienia filmów. Warsztaty edukacji filmowej mają wyposażyć dzieci w elementarną wiedzę o sztuce filmowej, uczyć świadomego oglądania filmów i poznania języka filmowego. We współczesnym świecie zdominowanym przez sztuki audiowizualne, film animowany stał się dla dzieci sztuką pierwszego kontaktu, podstawowym przekazem kulturalnym, społecznym, artystycznym i etycznym, wpływa na wyobraźnię, pobudza ją i kształtuje, uczy abstrakcyjnego myślenia.

Planowanych jest 20 warsztatów edukacji filmowej dla dzieci i młodzieży, prowadzonych w ciągu całego roku 2013.
Program ramowy każdego warsztatu, zbudowany jest zgodnie z etapami powstawania filmu: od wiedzy ogólnej do prezentacji etapów tworzenia, w kolejności, w jakiej powstaje film.

Partner projektu:
TV Studio Filmów Animowanych

2012

02.11.2012 – 31.12.2012
SZTUKA ANIMACJI – ANIMACJA SZTUKI
Opis i dokumentacja osiągnięć poznańskich twórców w TV Studiu Filmów Animowanych w latach 1980–2012
„Mały grant”
Kultura, Sztuka, Ochrona Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt współfinansowany przez Prezydenta Miasta Poznania

TV Studio Filmów Animowanych w Poznaniu, to wytwórnia filmowa, w której poznańscy artyści: scenarzyści, reżyserzy, plastycy, kompozytorzy, animatorzy, operatorzy obrazu zrealizowali filmy znane i nagradzane na całym świecie oraz mają znaczący wkład w rozwój polskiej kinematografii i w promocję kultury filmowej miasta Poznania. Opis i dokumentacja ich osiągnięć filmowych, w oparciu o archiwa Studia, pozwoli na udostępnienie zbiorowego opracowania udziału poznańskich artystów w historii polskiej kinematografii, także w celu wykorzystania w promocji miasta oraz dla celów popularyzacji i upowszechniania sztuki filmowej w Poznaniu.

TV Studio Filmów Animowanych należy do tych instytucji tworzących kulturę w Poznaniu, którego działalność wpisała się na stałe w powojenną historię polskiej kultury i polskiej kinematografii.

Znaczące osiągnięcia TV SFA: 180 nagród i wyróżnień na festiwalach międzynarodowych i krajowych; trzech poznańskich reżyserów współpracujących ze Studiem otrzymało Medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej. Srebrny Medal Gloria Artis: Jacek Adamczak i Hieronim Neumann, Brązowy Medal Gloria Artis: Aleksandra Korejwo; filmy poznańskiego Studia prezentowane były na ponad 1.500 międzynarodowych i krajowych festiwalach i pokazach specjalnych, powstały w oparciu o dokonania poznańskich artystów, którzy swoją twórczość związali z realizacją filmów animowanych o uznanych na całym świecie walorach artystycznych i edukacyjnych.
Partner projektu:
TV Studio Filmów Animowanych

08.10.2012 – 31.12.2012
WARSZTATY ANIMACJI FILMOWEJ
„Mały grant”
Kultura, Sztuka, Ochrona Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt współfinansowany przez Prezydenta Miasta Poznania

Warsztaty animacji filmowej – program:
1. Animacja rysunkowa klasyczna wykonywana na z pomocą Animate – zapoznanie się z głównymi narzędziami i funkcjami programu (ćwiczenia animacji rysunkowej)
2. Animacja wycinankowa, wraz z wcześniejszym przygotowaniem obiektów – zapoznanie się z funkcjami matematycznej animacji obiektami i używaniem dotykowych efektów (filtrów)
3. Budowa i animacja ruchu postaci złożonej (człowiek) – hierarchia elementów i warstw, definiowanie punktów obrotu i zaczepienia, grupowanie warstw, animacja ruchu, klatki kluczowe, ścieżki ruchu, biblioteka faz ruchu.
4. Animacja modelu stworzonego w programie Adobe Photoshop (pies), tworzenie i definiowanie „kości”, animacja wycinankowa z użyciem kinematyki odwrotnej, uzupełnianie animacji wycinankowej fragmentaryczną animacją rysunkową, wektoryzacja importowanych bitmap, zasady renderowania przygotowanych materiałów.
5. Opracowanie i animacja własnego modelu – wykorzystanie zdobytej wiedzy, w celu prostej animacji przygotowanej własnoręcznie postaci.
6. Powtórka i utrwalenie, wszystkich poruszanych wcześniej zagadnień.
Uczestnicy warsztatów otrzymają do samodzielnej animacji, zaprojektowaną przez siebie postać. Celem ćwiczeń indywidualnych jest ocena zdobytych umiejętności pod katem profesjonalnego posługiwania się programem i samodzielnego tworzenia animacji 2D.
Partner projektu:
TV Studio Filmów Animowanych

01.10.2012 – 31.12.2012
WARSZTATY ANIMACJI 2D
Realizacja projektów służących wspieraniu rozwoju kompetencji kulturalnych mieszkańców Wielkopolski

Finansowany jest przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Warsztaty prowadzi Krzysztof Rusinek.
Warsztaty animacji 2D dla profesjonalistów, mają na celu naukę lub doskonalenie umiejętności twórczych w zakresie posługiwania się narzędziami nowych technologii dla tworzenia filmów animowanych, gier komputerowych czy stron www w oparciu o program Toon Boom Animate, który jest unikatowym kompleksowym, profesjonalnym oprogramowaniem do animacji dla najlepszych animatorów, opartym na wektorach. Umożliwia on tworzenie treści, komponowanie oraz udostępnianie animacji odbiorcom za pomocą wszystkich mediów. Jako idealne rozwiązanie dla profesjonalnych animatorów w technologii Flash, Toon Boom Animate jest najbardziej kompleksowym oprogramowaniem do animacji typu Flash, niewykorzystującym papieru i jest dostępny w jednej aplikacji.

Podstawowym celem realizacji zadania publicznego, jakim są warsztaty dla profesjonalistów, jest nauczenie pracy w nowych technologiach i poszerzenie możliwości pracy twórczej, przez zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się programem, który jest obecnie niezbędnym narzędziem w wykonywaniu zawodu animatora.
Partner projektu:
TV Studio Filmów Animowanych

02.04.2012 – 31.10.2012
OD FILOZOFII DO ANIMACJI
Warsztaty filmowe dla młodzieży ze szkół integracyjnych na podstawie wybranych „Bajek z królestwa Lailonii Leszka Kołakowskiego”

Projekt współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej

Warsztaty filmowe dla młodzieży popularyzują wiedzę, wzbogacają ofertę zagospodarowania wolnego czasu, promują aktywne uczestnictwo w kulturze. Głównym celem jest jednak aktywizacja młodzieży przez działanie i realizację filmów warsztatowych według własnych pomysłów, pod opieką artystyczną profesjonalnych reżyserów. Wychowanie aktywnego i refleksyjnego widza, które przyczynia się do rozwoju dialogu i refleksji nad rolą mediów w codziennym życiu, uświadamia zagrożenia, jakie niesie kultura masowa i łatwy dostęp do produktów kultury niskiej. Takie działania mają także na celu przygotowanie młodzieży do świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowego przekazu oraz wychowanie wrażliwych, aktywnych, myślących i ambitnych odbiorców kultury. Ma również na celu wspomaganie efektywnego nauczania i wychowania młodzieży. Oprócz nauki technik realizacji filmów animowanych na warsztatach filmowych dla młodzieży, po raz pierwszy opiera się o ambitny punkt wyjścia, jakim jest spotkanie młodzieży z problemami filozoficznymi, etycznymi i moralnymi zawartymi w bajkach z Lailonii wybitnego polskiego filozofa, Leszka Kołakowskiego.
Partnerzy projektu:
TV Studio Filmów Animowanych Sp. z o.o.
Camfilm
Pilski Dom kultury

01.02.2012 – 30.06.2012
9 FESTIWAL FILMÓW NIEZWYKŁYCH
Wydanie specjalne w europejskim roku aktywności osób starszych i solidarności międzypokoleniowej

Projekt współfinansowany przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

Głównym celem festiwalu i istotnej części programu, realizowanej pod hasłem 9 Festiwal Filmów Niezwykłych. Wydanie Specjalne w Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, jest edukacja kulturalna i skierowanie oferty do rodzin oraz do szkół.
Pokazy i spotkania autorskie umożliwiają wykształcenie pokolenia otwartego i doceniającego wydarzenia niekomercyjne. Celem festiwalu jest przywrócenie tradycji wymiany myśli i dialogu, wzmacnianie więzi międzypokoleniowych, stymulowanie do rozwoju, wspieranie kreatywności. W ramach festiwalu odbyło się wiele wydarzeń kulturalnych, które pozostawią trwały ślad w świadomości ich odbiorców.
Przed seansami dla dzieci odbyły się prelekcje wprowadzające dzieci w świat polskich filmów animowanych, podkreślające wartości edukacyjne i artystyczne pokazywanych filmów na przykładzie serii filmów z serii „Baśnie i bajki polskie”, wielokrotnie nagrodzonej na całym świecie.
Innym zrealizowanym projektem były specjalne pokazy filmów dla dzieci z serii „Miś Fantazy” połączone z czytaniem książek wydanych na podstawie filmów. Książki czytali m.in. Andrzej Seweryn i Wojciech Pszoniak.
Partnerzy projektu:
TV Studio Filmów Animowanych
Camfilm

Pin It on Pinterest